Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » HYRESGÄST » Gör det själv » Om strömmen går

OM STRÖMMEN GÅR
Om strömmen går i din lägenhet är det oftast jordfelsbrytaren eller en säkring som har slagit ifrån. Elcentralen sitter oftast i din hall, kök eller i en garderob.

Om din el slutar fungera så kan du börja med att öppna luckan till din elcentral för att se om det är jordfelsbrytaren eller någon av säkringarna som har slagit ifrån. Bredvid elcentralen finns en tavla med information om vilken del av din lägenhet som belastar en viss säkring.

Om jordfelsbrytaren utlöses

Din jordfelsbrytare kan utlösas om t.ex. en elektrisk apparat är felkopplad eller om det t.ex. kommit fukt i ett eluttag. Detta är en säkerhetsfunktion för att förhindra att elektrisk utrustning skadas eller att någon person får el i

sig vid ett eventuellt elfel. Börja med att koppla ur den elektriska apparat du senast satte i. Prova sedan att återställa jordfelsbrytaren genom att antingen trycka in eller trycka upp knappen beroende på vilken jordfelsbrytare du har. Slå därefter på säkringarna en i taget, till dess att du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.

Om du inte hittar något fel

Kontakta vår felanmälan.