Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » KONTAKT » Sponsring

SPONSRING

http://pilot.jarfallahus.se

Vi får en mängd förfrågningar om samarbete och sponsring. För att kunna hantera dem har vi tagit fram en sponsringspolicy. Sammanfattat gäller följande:

  • Sponsringen sker i huvudsak till icke-kommersiella verksamheter.

  • De som vi sponsrar ska ha en tydlig anknytning till Järfällahus bostadsområden, beröra många av Järfällahus hyresgäster och/eller bidra till Järfällahus utveckling.

  • Vi ska dela varandras värderingar när det gäller etik, moral och miljö.

  • Vi sponsrar inte verksamheter med religiöst eller politiskt huvudfokus.

  • Vi prioriterar samarbeten med föreningar som har en stor barn- och ungdomsverksamhet och aktivt arbetar för jämställdhet.

  • Konkreta motprestationer krävs av dem vi sponsrar. Ofta sker det genom erbjudna rabatter eller andra aktiviteter som synliggör att Järfällahus sponsrar verksamheten.

  • Sponsringssamarbeten ska bidra till att bygga upp och förstärka bilden av Järfällahus som ansvarsfull hyresvärd och viktig samhällsbyggare i Järfälla.

  • Vid fördelning av sponsringsmedel eftersträvar vi balans mellan idrott, kultur och samhällsutveckling.

  • Vår ambition är att bibehålla långa samarbeten, men vi skriver ändå bara avtal för ett år i taget.

Rutiner för ansökan:

Ansökan om sponsringsmedel kan lämnas in när som helst. Järfällahus behandlar inkomna ansökningar två gånger per år. Ansökningar som kommit in senare än en månad före beslutsdatum bereds och beslutas om på nästkommande beslutstillfälle. Ansökan kan endast göras här på webbplatsen via vårt formulär.

Välkommen med din ansökan!

 Security code