Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 12:00

Sök
Start » OM OSS » Upphandling

UPPHANDLING

http://pilot.jarfallahus.se/jarfallahus.se/media/Documents/upphandling_1.jpg

Järfällahus handlar varje år varor och tjänster för ungefär 200 miljoner kronor. Järfällahus är en upphandlande enhet, vilket innebär att inköp och upphandlingar ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU).

Upphandlingspolicy

Se vår upphandlingspolicy här.

Aktuella upphandlingar

Se aktuella upphandlingar här.

Att lämna anbud

Järfällahus upphandlingar publiceras på www.tendsign.se där förfrågningsunderlag kan hämtas. Anbuden ska lämnas elektroniskt, om inget annat föreskrivs i den enskilda upphandlingen. För att Järfällahus ska kunna pröva anbuden måste alla begärda handlingar vara bifogade och anbud måste lämnas senast den angivna tiden.
För mer information och vägledning genom hela upphandlingsprocessen: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
 

  • asdas
  • asdasd
  • asdasd