Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök
Start » OM OSS » Vårt miljöarbete

VÅRT MILJÖARBETE

Järfällahus satsar på god miljö, både i varje enskild lägenhet, i våra områden och på ett mer övergripande sätt för att värna om natur och gemensamma resurser. Företaget har därför tilldelats Järfälla kommuns miljödiplom. Nu fortsätter arbetet med ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Om miljödiplom

Företag, föreningar och förvaltningar i Järfälla kommun kan tilldelas miljödiplom. Järfälla kommuns miljödiplom på kommunstyrelseförvaltningen är huvudansvarig för arbetet och garanterar att de företag som tilldelats diplomet har ett långsiktigt och seriöst miljöarbete. Miljödiplom bygger på Svensk Miljöbas kriterier.

Några av våra miljöåtgärder:


Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som 300 aktörer utöver Järfällahus har skrivit under. Detta innebär att Järfällahus tillsammans med de 300 andra strävar efter att Sverige ska drivas utan fossila bränslen och utsläpp som tillhör dem, inom de kommande åren men senast 2045. Mer om detta finns att läsa på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Klimatinitiativet 

SABO:s klimatinitiativ syftar till en fossilfri allmännytta samt en 30-procentig sänkning av energianvändningen per kvadratmeter till år 2030. 110 allmännyttiga bostadsbolag har redan skrivit på avsiktsförklaringen utöver Järfällahus. Mer om klimatinitiativet finns att läsas om på Sveriges Allmänytta:s hemsida.

Källsortering

Järfällahus tillhörde de första bostadsbolagen i Sverige som satsade stort på fullt utbyggd källsortering. Vi arbetar ständigt mot målet att kunna erbjuda alla våra hyresgäster tillgång till detta sätt att värna om miljön. Läs mera om källsortering här.

Elfordon

Järfällahus har flera servicefordon med eldrift. Alla av våra bilar är dessutom försedda med alkolås.

Spara energi och värna om inomhusmiljön

Att tilläggsisolera i samband med fasadbyten, att byta till nya, mer energieffektiva fönster och att underhålla och förnya värme- och ventilationsanläggningarna i våra hus är viktiga insatser för miljön. Dels sparar vi energi, dels förbättras inomhusklimatet.