Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 12:00

Sök
Start » SÖK LEDIGT » Regler och information » Inkomstkrav och intyg

INKOMSTKRAV OCH INTYG

Inkomstkrav&intyg
Inkomstkrav

Vi gör en individuell prövning för varje lägenhetsansökan för att kunna godkänna dig som hyresgäst. Vi går igenom vilken typ av inkomst du har, hur mycket du tjänar, hushållets storlek och vilken hyra den sökta lägenheten har. Du måste kunna visa att du har en stadig inkomst, minst 6 månader framåt i tiden räknat från inflyttningsdagen. Om din inkomst är av tillfällig karaktär kan vi begära att du har en borgensman som säkerhet. En borgensman kan dock aldrig ersätta själva grundinkomsten.

 
Kreditkontroll

Vi gör en kreditkontroll för att kontrollera att du inte har några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
 

De vanligaste typerna av inkomst som vi accepterar är:
 • Inkomst från arbete

 • A-kassa

 • Studiebidrag/studielån från CSN

 • Föräldrapenning

 • Ålderspension

 • Bostadsbidrag

 • Barnbidrag

 • Bostadstillägg

 • Sjukersättning

 • Underhållsstöd

 
Typ av inkomst som inte accepteras är:
 • Försörjningsstöd

 • Bankmedel eller andra likvida medel

Intyg

Om du blir erbjuden ett lägenhetskontrakt ska du skicka/lämna de intyg som vi begär in enligt överenskommelse med ansvarig uthyrare. Om vi inte får in dessa papper i tid går vi vidare till nästa sökande.
 

Din uthyrare meddelar vad som ska lämnas in, det är t ex:
 • Familjebevis

 • Anställningsintyg

 • Lönespecifikationer

 • Intyg från A-kassan

 • Antagningsbevis från skola tillsammans med CSN utbetalningsplan

 • Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten

 • Beslut från Försäkringskassan om utbetalningar