Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 12:00

Sök
Start »

TEST

http://pilot.jarfallahus.se

en här rubriken har styling "Järfällahus heading 1"

Den här rubriken har styling "Järfällahus heading 2"

Den här rubriken har styling "Järfällahus heading 3"

Den här rubriken har styling "Järfällahus heading 4"

Den här rubriken har styling "Järfällahus heading 5"

Den här texten har styling "Järfällas hus paragraph" och fungerar som brödtext.

  • Lista

  • Lista

  • Lista

Länk i brödtext ser ut så här: Startsida men den kan stylas hur man vill vad gäller färg, fetstil osv.

Här är ett exempel på en text som inte har någon styling. Det ser man genom att ställa sig någonstans i den här texten och kolla vad dropdown-listen i text-editorns verktygsfält har för värde. Står det "Styles" har den ingen styling.


Att klippa in text från andra dokument kan vara vanskligt då det ibland följer med formatering. Det bästa är att ta bort all formatering genom att markera text, klicka på "Remove format", ikonen som ser ut som "Tx". Sedan börja sätta den styling men vill ha på olika textdelar.