Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

ULVSÄTTRA UTOMHUS

Bakgrund

Bostadsområdet Lilla Ulvsättra i Kallhäll byggdes i början av 1990-talet. Det är ett bostadsområde som Järfällahus satsar på i ett ambitiöst projekt med upprustning av utemiljön och andra åtgärder för en bättre boendemiljö.

Totalt beräknas projektet kosta 11 250 000 kr under ca ett och ett halvt år. Hälften av summan kommer från Järfällahus egen budget. Den andra hälften, 5 625 000 kr, är stöd från Boverket inom ramen för förordningen om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bakgrunden till det är att Lilla Ulvsättra omfattar Termovägen, och adresserna på Termovägen ingår bland dem som Boverket utsett som lämpliga för ett sådant projekt.

Målet är bättre boendemiljö

Projektets mål är att skapa en bättre, roligare och tryggare utomhusmiljö i Lilla Ulvsättra i Kallhäll. Detta genom trygghets- och trivselskapande åtgärder som kommer alla boende i området till del. Samverkan är viktigt för att få ett bra resultat. Järfällahus kommer att samarbeta med hyresgäster, kommunen, polis med flera aktörer i området. I samarbete med Urban Utveckling utförs även undersökningar för att ta reda på vad våra hyresgäster i området tycker och efterfrågar. Vi kommer även att bjuda in hyresgästerna till möten och arbetsgrupper.

Varför genomför ni det här projektet?

För att genom trygghets- och trivselskapande åtgärder, som kommer alla boende i området till del, skapa en trevligare utomhus- och boendemiljö för våra hyresgäster.

 

Vad blir bättre för mig som hyresgäst?

• Du får ett tryggare och trivsammare område att bo i. 

• Du får bland annat bättre belysning utomhus.

• Du får även uppfräschade lekplatser och trevliga utomhusmiljöer.

• Du får chans att tycka till om ditt område genom att delta i olika evenemang.

Hur berörs jag av projektet?

Delar av utomhusmiljön i Lilla Ulvsättra berörs av olika åtgärder vid olika tillfällen. Därför kommer detta att märkas mer eller mindre under projektets gång. Bland annat kommer vi att:
• Utföra mer omfattande åtgärder på gården Cirkeln.

• Förbättra belysningen runtom i området.

• Utföra dialogdagar där vi genom olika aktiviteter tar reda på vad de boende i området tycker.

• Ett visst mått av stök och ljud är omöjligt att undvika när man utför så pass omfattande åtgärder. Vi ska förstås göra allt vid kan för att minimera störningar. Tack på förhand för ditt tålamod medan arbeten pågår i och kring just din bostad!