Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

September 2017
Områdesundersökning

Mellan den 6 och den 15 september 2017 var två personer från företaget Urban Utveckling på plats i bostadsområdet Lilla Ulvsättra vid ett par tillfällen. De frågade vad de boende tycker om utemiljön och hur området kan utvecklas.

Lördag 21 april 2018
Dag med dialog

Lördagen den 21 april 2018 hade de boende möjlighet att komma med tankar, frågor och åsikter. Då arrangerade Järfällahus med Urban Utvecklings hjälp en rolig dag med boendedialog ute på gården i området. Vi bjöd på kaffe, dricka och bullar. 4H-gården arrangerade ponnyridning för barnen. Hyresgästföreningen informerade om sin verksamhet och hoppas att det ska kunna organiseras en Lokal Hyresgästföreningsstyrelse i området. Och framför allt: vi hade dialog med alla som bor i området angående grönska, lek, mötesplatser, trygghet, odling och annat som gäller utomhusmiljön.

19 september 2018
Återkoppling och fortsatt dialog

Onsdagen den 19 september genomfördes ytterligare en boendedialog i projektet Ulvsättra Utomhus. Detta för att återkoppla till vårens dialoger och enkätundersökningar som Urban Utveckling genomfört. Temat för dagen var ”Bilfria gårdar”, där Järfällahus tillsammans med Urban Utveckling fanns på plats. Även närpolisen kom på besök.

Urban Utveckling presenterade förslaget som tagits fram över gården Cirkeln i området. Förslaget är framtaget genom de dialoger som fördes under våren i projektet Ulvsättra Utomhus. Våra hyresgäster hade där möjlighet att tycka till och lämna åsikter och idéer. Förslaget hängde även uppe i 2 veckor (18 september till 5 oktober) för att de boende som inte hade möjlighet att närvara skulle få chans att tycka till och lämna åsikter.

Järfällahus bjöd på kaffe, bullar och saft, och lekar i form av hopphagar och king-ruta som tillfälligt ritades upp. Just king-rutan är en av de önskemål som framkommit efter enkätundersökning och dialog som förts i projektet under våren.

Förslag_Cirkeln

 Skiss över förslaget från Urban Utveckling.

19 september 2018
Barnen tycker till

Vi på Järfällahus tycker även det är viktigt att ta in barnens åsikter om området. Under dagen arrangerade vi därför en aktivitet där barn i området på ett lekfullt sätt fick svara på frågor och berätta om sina idéer och tankar om området de bor i. Genom att delta fick de en t-shirt med trycket ”Bilfria gårdar hos Järfällahus”. Resultatet av de 107 svaren som kom in kan ni se i diagrammen nedan.

diagram_barn Sammanställning av de 107 svar som kom in från barnen.

Oktober 2018
Sammanställning av feedback från hyresgäster

Efter dialogdagen i september fick våra hyresgäster i Lilla Ulvsättra chansen att lämna feedback och tycka till om förslaget över gården Cirkeln. Tillsammans med Urban Utveckling har Järfällahus sammanställt de kommentarer vi fick och nedan följer de önskemål vi mottagit och vad vi planerar att göra:

- Större studsmatta

Självklart! Vi kommer att se till så att ni får en större studsmatta så att fler barn kan hoppa samtidigt. 

- Fler grillar

Av utrymmesmässiga skäl kan vi tyvärr inte placera ut fler grillar men vi kommer att placera ut en större grill för att tillgodose behovet av fler grillplatser.

- Fler gungor

Tyvärr kan vi inte, av utrymmesmässiga skäl, placera fler gungor på lekplatsen i Cirkeln men vi kommer att ta med oss den önskan när vi planerar andra markytor i ditt bostadsområde, tex i parken.

- Fotbollsplan i Cirkeln

Eftersom gårdarna ska kunna erbjuda aktiviteter så som lek, spel men även grill- och umgängesytor, finns det tyvärr inte plats för en fotbollsplan i Cirkeln.

Oktober-December 2018
Fokusgruppens två första träffar

Under hösten 2018 startades fokusgruppen som en del i projektet Ulvsättra utomhus. Två möten har hittills hållits, båda i hyresgästföreningens lokal på Termovägen 84. Fokusgruppen består av hyresgäster från området samt en representant från hyresgästföreningen.

På det första mötet fick deltagarna vara med och bestämma hur lokalen som vi kommer använda för de framtida fokusgrupps-mötena skulle rustas upp. Svartmålad och med några enstaka bord skulle den inte varit mycket till inspirationsmiljö för vår fokusgrupp.

Till möte nummer två hade två av utrymmena blivit både målade och möblerade, samt fått både tavlor gardiner och lite extra belysning! Under detta möte diskuterades även hur och vad man kan göra med utomhusmiljön närmast Kallhällsparken. Vi fick in många intressanta tankar och idéer, samt fick en inblick i hur ytan används idag.

 

Vad händer nu?
  • Tillsammans med Urban Utveckling sammanställer Järfällahus under hösten 2018 hyresgästernas kommentarer på förslaget över gården Cirkeln, för att våren 2019 påbörja arbetet.

  • Återstående gårdar i området kommer att ses över i ett senare skede i projektet.

  • En fokusgrupp kommer under hösten 2018 och våren 2019 att fortsätta arbeta fram förslag kring utemiljöerna i området.

  • Just nu (hösten 2018) jobbar Järfällahus med är att göra en översyn av belysningen i området och se hur vi ska utöka belysningen för att få ett ljusare intryck även under de mörka perioderna av året.