Gå direkt till textinnehållet

Dagens öppettider (OBS! Endast bokade besök): 08:00 - 17:00 | Lunchstängt: 11:30 - 12.30

Sök

PÅ GÅNG JUST NU

Fokusgrupp

I oktober 2018 hade en fokusgrupp bestående av hyresgäster sitt första möte tillsammans med personal från Järfällahus. Fokusgruppens syfte är att tillsammans diskutera frågor i projektet Ulvsättra Utomhus. Under hösten 2018 och våren 2019 kommer de att träffas regelbundet för att diskutera frågor i projektet.

Utomhusbelysning

Järfällahus arbetar nu (hösten 2018) med att göra en översyn av belysningen i området för att se hur vi ska utöka belysningen för att få ett ljusare intryck även under de mörka perioderna av året.

Gården Cirkeln

Våren 2019 påbörjas arbetet med gården Cirkeln. Förslagsskissen som presenterades i september 2018 kan ni se här.

Bilfria gårdar

Genom boendedialog har det framkommit att trafiken i området är en källa till otrygghet för många av våra boende i området. Urban Utveckling utreder därför hur man kan hindra otillåten genomfartstrafik och parkering på gårdarna på Termovägen. Personer på bland annat Järfälla kommun, Järfällahus, polisen och räddningstjänsten har intervjuats.