Gå direkt till textinnehållet

Sök
Start » PROJEKT » Hållbar renovering

HÅLLBAR RENOVERING

Järfällahus fastigheter från 1960-70 är över 50 år gamla. Det betyder att husen har nått den ålder då vissa större åtgärder måste utföras för att de ska fortsätta fungera. För att ge dig ett tryggt och trivsamt boende i 50 år till har vi därför påbörjat ett stort arbete för att rusta upp våra hus under de kommande åren. 

Hela renoveringsarbetet omfattar cirka 2 600 lägenheter i sex av våra bostadsområden; Dackehöjden, D-området, Engelbrekt, Sångvägen, Söderhöjden och Tallbohov. Arbetena kommer att utföras etappvis. Fastigheterna kommer att genomgå en grundrenovering utefter husens behov. Övrig renovering sker i nivåer efter hyresgästens val. Hela renoveringen gör vi tillsammans med M3 Bygg AB i samverkansformen strategisk partnering.

Vad som sker i just ditt område kan du läsa mer om genom att klicka på ditt område nedan. 

Renoveringen steg för steg

Renoveringen startar med en inventering. Då genomför vi en behovsbesiktning av husen för att se vilka renoveringsbehov som finns. Efter det lägger vi upp en plan. Vi tar fram handlingar som talar om hur vi ska renovera, d v s vilka lösningar som blir bäst för att du ska få ett attraktivt och trivsamt boende även i framtiden. Sist genomför vi själva renoveringen. Hur du blir påverkad är beroende av vad vi kommit fram till under inventeringen och planeringen.

1. Inventering: Vad ska vi göra?

Behovsbesiktning

Under inventeringen genomför vi en så kallad behovsbesiktning för att ta reda på vad som behöver göras i husen. Vi går runt i området tillsammans med vår entreprenör och undersöker gårdar, allmänna utrymmen och lägenheter. 

Informationsmöte 1 och samrådsgrupp

Under den här fasen har vi också vårt första informationsmöte för dig som bor i området. Då ger vi dig en övergripande blick av hur renoveringsprocessen går till samt startar upp en samrådsgrupp med dig och dina grannar. I den gruppen kommer vi ta fram paketlösningar för om man skulle vilja renovera mer än det som är absolut nödvändigt. Mer om samrådsgruppen kan du läsa under fliken Samrådsgrupp.

2. Planering: Hur ska vi göra det?

När inventeringen är klar och samrådsgrupperna och sagt sitt så börjar planeringen. Då bestämmer vi vilka lösningar som blir bäst för att möta husens behov och samrådsgruppens önskemål. Vi tar fram ritningar och beskrivningar över vad som ska göras.

Hyresförhandling med hyresgästföreningen

När det är färdigplanerat blir det starten för förhandlingarna med hyresgästföreningen om hur hyrorna påverkas. När förhandlingarna är klara så kommer vi återkomma till dig. 

Informationsmöte 2

Vi håller ett nytt informationsmöte med dig och dina grannar. På mötet berättar vi i detalj vad vi kommer utföra för åtgärder. Vi presenterar de paketlösningar som samrådsgruppen tagit fram och hur åtgärderna påverkar hyran.

Medgivande

I samband med det kommer du få en medgivandeblankett att skriva på. Med den blanketten lämnar du ditt godkännande att arbetet får genomföras. 

3. Utförande: Nu gör vi det!

Först när alla i ditt hus har skrivit på och lämnat in medgivandeblanketten kan vi påbörja själva arbetet i huset.

Individuella möten

Vi börjar med att boka in individuella möten med dig och dina grannar. Det är först här vi kan berätta hur du kommer påverkas under själva renoveringen. På detta möte går vi också igenom dina önskemål om tillval. Därefter är det dags för renoveringsstart.

Kvarboende eller tillfällig utflytt

Hur mycket som behöver renoveras i ditt hus avgör hur du påverkas under renoveringen. I huvudsak kan man tänka sig två scenarier:
•    Du bor kvar om behovet av renovering inte är så stort i ditt hus.
•    Du flyttar tillfälligt till en evakueringslägenhet om det är mycket som behöver renoveras i ditt hus. 

Kontroll och färdigställande

När arbetena är klara kommer en besiktningsman, som kontrollerar så att allt blivit rätt utfört. Sedan är renoveringen klar!

Samrådsgrupp

Att du som hyresgäst får möjlighet att påverka det som ska utföras är viktigt för oss. Därför kommer vi bilda samrådsgrupper med dig och dina grannar. Vi välkomnar alla boende som vill delta i gruppen, men hoppas få en blandning av deltagare med olika boendestandard och erfarenheter för en så representativ grupp som möjligt. 

Gruppen kommer tillsammans med oss och hyresgästföreningen påverka vad som ska ingå i renoveringen. Vi ska tillsammans komma överens om förslag på renoveringspaket, utöver nödvändig grundrenovering. Gruppen kommer att träffas vid minst tre tillfällen.

Hyresgästmedgivande

För att en hyresvärd ska få renovera i fastigheten så krävs det att hyresgästerna godkänner åtgärderna. För gemensamma utrymmen behöver en majoritet (över 50 procent) godkänna åtgärderna och för lägenheten krävs ett godkännande av den berörda hyresgästen. Om någon säger nej till åtgärderna i lägenheten har hyresvärden möjlighet att vända sig till Hyresnämnden för att avgöra om renoveringen anses rimlig ändå. Det här beskrivs närmare i hyreslagen (Jordbalken 12 kap §18d). 

När vi vet vilka åtgärder som ska göras i ditt hus kommer vi därför att ge dig en medgivandeblankett. På den listas alla åtgärder som planeras. Genom att skriva på blanketten godkänner du att vi får genomföra åtgärderna.