Gå direkt till textinnehållet

Sök
Start » PROJEKT » Projekt i våra områden » Hållbar renovering

Hållbar renovering i strategisk partnering

Ungefär 2 600 av våra lägenheter har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av renovering. Vi har nu påbörjat ett stort arbete för att rusta upp våra hus under de kommande åren. Projektet genomförs i partnering med entreprenörer och i dialog med dig som hyresgäst.

Partnering

Partnering är en samverkansform där vi som beställare samarbetar tätt och tidigt i processen med entreprenörer. Målet är att uppnå kostnadseffektiva lösningar och skapa bättre boendemiljöer för våra hyresgäster. I samarbete med M3 Bygg AB kommer vi att inventera, projektera och renovera uppskattningsvis 2 600 lägenheter med tillhörande arbeten. Berörda områden är Engelbrektsområdet, D-området, Sångvägen, Söderhöjden, Tallbohov och Dackehöjden
 

Vägen framåt

Under den här våren har vi påbörjat arbetet med att inventera våra fastigheter för att se vilka renoveringsbehov som finns. Efter det planerar vi den kommande upprustningen. Hållbar renovering innebär effektivisering och optimering av fastigheternas driftsystem samt översyn av möjligheter till energibesparande åtgärder. 

Lägenheterna kommer att genomgå en stamrenovering och övrig renovering kommer att göras i nivåer efter hyresgästens val. Etapp för etapp kommer projektet att färdigställas under de kommande åren. Vad du som hyresgäst själv vill är viktigt för oss. Därför kommer vi att föra dialog med de hyresgäster som omfattas av vår renovering.   

Var och när aktuella informationsmöten genomförs kan du läsa i under fliken ”Aktuella informationsmöten”.