Gå direkt till textinnehållet

Sök
Start » PROJEKT » Projekt i våra områden » Hållbar renovering » Aktuella informationsmöten

Aktuella informationsmöten

Foto av personal från Järfällahus som håller i ett möte med hyresgäster.

Informationsmöten 

Nu är planeringen av vårt stora renoveringsprojekt i ditt område i full gång. Vi vill därför bjuda in dig och dina grannar till ett informationsmöte om de renoveringsarbeten vi planerar att genomföra i ditt hus nästa år.
 

Kommande möten

Till dig som bor i höghusen på Sångvägen 40-44, 46-50, 52-56, 58-62 samt 64-68 och på Nibblevägen 27-31 kommer det under 20 och 21 oktober ske tre mötestillfällen.
Ta del av viktiga detaljer som gäller för informationsmötena enligt nedan.
 

Tidigare möten

Till dig som bor på  Nibblevägen 3-11 och 17-25 den 14 september hade vi ett informationsmöte.

Till dig som bor på Sångvägen 12-20 och 24-38 den 15 september hade vi ett informationsmöte.
 

Din åsikt är viktig

Att du som hyresgäst får möjlighet att påverka det som ska utföras är viktigt för oss. Därför är dialog med boenden som berörs en naturlig del av projektet. På mötet kommer vi därför utse en samrådsgrupp. Gruppen kommer tillsammans med oss arbeta fram förslag på renoveringspaket, utöver det som är absolut nödvändigt för att husen ska fortsätta hålla även i framtiden.